Ключові показники ефективності

Ключові показники ефективності допомагають оцінити роботу співробітників і впровадити систему мотивації. Це також зручна метрика для аналізу діяльності підприємства і рентабельності.

Розрахувати KPI можливо для конкретних співробітників, відділів та компанії, для виявлення слабких місць і стимулювання роботи на результат.

Ключові показники ефективності

У поточній ситуації підприємці змушені розвиватися в умовах гіперконкуренції, що вимагає оперативного реагування на зміни ринку і впровадження нових рішень для підвищення ефективності бізнес-процесів.

Ключові показники ефективності (Key Performance Indicators) — індекс оцінки функціонування компанії, що відображає повноту вирішення завдань в цілому для підприємства і підрозділів, окремих службовців зокрема. Це наочна демонстрація реалізації стратегічних планів розвитку проекту. Детальніше — на сайті https://waytobi.com/ru/.

Призначення KPI

Кількісна оцінка робочих дозволяє отримати практичні дані про їх цінності, зафіксувати прогрес і порівняти отримані результати з конкурентами. Спочатку KPI застосовувалися тільки в сфері торгівлі, оскільки дають можливість проаналізувати роботу персоналу і менеджерів, однак зараз їх використання можливе в різних галузях і забезпечує моніторинг на всіх рівнях компанії.

Так, для маркетологів це демонстрація успіху рекламних кампаній і засобів залучення потенційних покупців, для збувальників — відмітка кон’юнктури ринку, торгових витрат, продажів і продуктивності торгових відділів. Фінансисти застосовують дані для аналізу ліквідності, привабливості бізнесу для інвесторів, звіту про доходи та витрати.

Правильно вибудувана система KPI дозволяє:

 1. отримати нормативи стратегічної працездатності підприємства;
 2. розрахувати кількісну оцінку вирішення завдань;
 3. зробити прогноз на найближчий період;
 4. попередити про спад або зростання;
 5. прийняти обгрунтовані рішення щодо подальшого розвитку;
 6. сконцентрувати роботу над пріоритетними цілями;
 7. підвищити відповідальність працівників;
 8. визначити якість роботи всього підприємства і його конкретних компонентів.

Види KPI

Види ключових показників ефективності розрізняються по метриці і області використання, а також за обраним періоду.

Основні види KPI:

 • результату — кількісна міра досягнення цілей;
 • витрат — індикатор ресурсних витрат;
 • функціонування — відповідність процесу встановленому алгоритму;
 • продуктивності — співвідношення підсумків і часу на їх отримання;
 • ефективності — кратність результату до витрат ресурсів.

Key Performance Indicators за часом діляться на:

запізнілі — фінансові характеристики, що демонструють підсумки виконаної роботи і потенційні можливості.
оперативні — аналіз якості робочих процесів протягом звітного терміну, що забезпечить підвищення плідності в моменті і коригування стратегії розвитку.
Можна окремо виділити індивідуальні, командні та проектні індикатори.

Поетапні правила впровадження KPI

Введення системи оцінки вимагає попередньої підготовки і покроково здійснення. Від цих індикаторів буде залежати багато аспектів діяльності, таких як формування бюджету, план розвитку, моніторинг, вимоги до персоналу і схема мотивації.

 1. Визначення ключових метрик і формування списку основних аспектів, що впливають на вашу справу (обсяг продажів, трафік, конверсія, середній чек).
 2. Складання матриці і розрахунок кількісних цілей для працівників (грошовий потік, частка користувачів, нові покупці, термін обробки заперечень).
 3. Розробка мотиваційної програми (преміювання, соц.пакет, навчання, корпоративні заходи, закордонні відрядження).
 4. Роз’яснювальна робота з персоналом.
 5. Впровадження проекту і зворотний зв’язок.
 6. Складання таблиць і формул для наочного обчислення.
 7. Контроль за запуском системи ключових показників ефективності.
 

Последние новости регионов

Самые посещаемые новости