Як оформляється рецензія на наукову статтю до ВАК

У багатьох наукових журналах висувається вимога обов’язкового рецензування поданих робіт перед публікацією. Нерідко пошук фахівця для написання рецензії на наукову статтю — завдання самого автора. Комплекс послуг з написання статей ВАК можна замовити на сайті https://scopus.com.ua/statya-vak/. Рецензентом може бути авторитетна особа, яка має заслуги в відповідної наукової галузі, вчений ступінь, високу посаду в академічному закладі.

Оформляти рецензію на статтю необхідно з дотриманням ряду правил і норм. Це не тільки відгук або оцінний огляд наукового тексту, але також і офіційний документ. Він повинен бути відповідним чином структурований, оформлений і писатися в сухий, діловий манері з використанням доречних оборотів-кліше. 

Правила написання рецензії

Мета даного документа полягає в тому, щоб стаття була прийнята у видання, в яке вона направляється. Тому супровідна рецензія повинна носити позитивний характер, представляти виконане автором дослідження в позитивному ключі. Загальні правила написання наступні.

  1. Тезовість викладу. Тут не потрібні розгорнуті роздуми і глибокий теоретичний аналіз. Важливо виділити ключові моменти і лаконічно їх підкреслити. Стандартно текст поміщається на 1-2 машинописних аркушах (до 4000 знаків).
  2. Офіційний стиль. Використання сухих шаблонних формулювань — норма. Вони дозволяють максимально коротко сформулювати ті оцінки, які рецензент дає роботі автора.
  3. Позитивна спрямованість. Якщо в рецензіях до захищається робіт (курсових, дипломних, дисертацій та ін.) Обов’язковий елемент критики і питань, то тут він не може з’явитися тільки в тому випадку, якщо рецензент визнає за необхідне. Для додання елементу проблемності можна використовувати формулювання: «в подальших дослідженнях рекомендуємо звернути увагу ще й на такі питання, проблеми, чинники …».
  4. Аргументованість. Кожна теза має мати коротке обґрунтування. Це показує, що рецензент дійсно ознайомився з текстом дослідження і може його якісно оцінити.

Є і суто формальні правила написання такої документації. Так, важливо дотримати вимоги редакції за формою подачі — в електронному або паперовому вигляді. Якщо встановлені конкретні терміни, важливо заздалегідь відправити текст роботи на вичитку та рецензування. Необхідно, щоб рецензент був особою, яка відповідає вимогам редакційної колегії збірника, наприклад, науковим керівником автора, професором, доктором наук і т.д.

Рецензія на статтю для журналу ВАК

Чи існують якісь специфічні вимоги, якщо складається рецензія на статтю ВАК? В принципі немає. Це такий же формальний документ, який складається за загальними стандартами. Важливо звернути увагу на те, які спеціальні вимоги висуває редакційна колегія конкретного ВАКівські журналу. Окремо можуть обумовлюватися такі нюанси:

  • потрібен не один, а два рецензента, наприклад доктор і кандидат наук з відповідною спеціальністю;
  • внутрішня або зовнішня рецензія (підписується фахівцем з того ж установи, де працює автор, або ж з іншого);
  • підпис не тільки рецензента, але й офіційної особи, наприклад завідувача структурного підрозділу;
  • оформлення документа на офіційному бланку університету або дослідної установи.

Можуть бути й інші формальні вимоги. Але якщо вони окремо не виписані в умовах прийняття статті до збірника ВАК, то рецензія оформляється стандартно, за загальними правилами.

 

Последние новости регионов

Самые посещаемые новости